Dây chày Fuji

Dây bơm bùn Fuji F80-6m -13%

Dây bơm bùn Fuji F80-6m

1,720,000đ

1,970,000đ

Dây chày đầm dùi xăng Fuji F38-5m -7%
Dây chày đầm dùi xăng Fuji F38-6m -4%
Dây chày đầm dùi xăng Fuji F45-5m -8%
Dây chày đầm dùi xăng Fuji F45-6m -4%
Dây chày chạy xăng Fuji 60-6m -7%

Dây chày chạy xăng Fuji 60-6m

2,280,000đ

2,450,000đ

Gọi Ngay: 0836963999