Máy xoa bê tông

Máy Xoa Nền Bê Tông LEAP -8%

Máy Xoa Nền Bê Tông LEAP

9,500,000đ

10,300,000đ

Máy Xoa Nền Bê Tông MBT36 -9%

Máy Xoa Nền Bê Tông MBT36

12,500,000đ

13,800,000đ

Máy Xoa Nền Đôi Dynamic - Honda GX690 -13%

Máy Xoa Nền Đôi Dynamic - Honda GX690

108,000,000đ

124,000,000đ

Máy Xoa Nền Đôi Dynamic - Honda GX390 -12%

Máy Xoa Nền Đôi Dynamic - Honda GX390

60,000,000đ

68,000,000đ

Máy Xoa Nền Đôi Tay Cầm -11%

Máy Xoa Nền Đôi Tay Cầm

16,800,000đ

18,900,000đ

Máy Xoa Nền Đôi Lifan 24HP -13%

Máy Xoa Nền Đôi Lifan 24HP

59,000,000đ

67,800,000đ

Mâm Xoa Nền Bê Tông -33%

Mâm Xoa Nền Bê Tông

800,000đ

1,200,000đ

Lưỡi xoa nền bê tông -16%

Lưỡi xoa nền bê tông

300,000đ

358,000đ

Máy Xoa Nền Đôi Lifan 13HP -15%

Máy Xoa Nền Đôi Lifan 13HP

39,000,000đ

45,800,000đ

Máy xoa nền bê tông Trung Quốc 0.9M -8%
Máy xoa nền bê tông Trung Quốc 1M -7%
Máy Xoa Nền Bê Tông Dynamic -14%

Máy Xoa Nền Bê Tông Dynamic

8,800,000đ

10,200,000đ

Máy xoa nền bê tông DMRS600 -10%

Máy xoa nền bê tông DMRS600

4,320,000đ

4,800,000đ

Máy Xoa Nền Đôi Honda GX390 (13HP) -18%

Máy Xoa Nền Đôi Honda GX390 (13HP)

40,000,000đ

48,900,000đ

Máy Xoa Nền Đôi Honda GX690 (24HP) -14%

Máy Xoa Nền Đôi Honda GX690 (24HP)

76,400,000đ

88,900,000đ

Gọi Ngay: 0836963999