Thiết Bị Nâng Hạ

Xe Nâng Tay Thấp 5 Tấn - Càng Rộng -10%

Xe Nâng Tay Thấp 5 Tấn - Càng Rộng

11,500,000đ

12,800,000đ

Máy Tời Nhanh XYS-1/400/800-60m -8%

Máy Tời Nhanh XYS-1/400/800-60m

3,750,000đ

4,080,000đ

Máy Tời Nhanh XYS-1/500/1000-60m -8%

Máy Tời Nhanh XYS-1/500/1000-60m

4,320,000đ

4,680,000đ

Máy Tời Nhanh XYS-2/400/800-60m -9%

Máy Tời Nhanh XYS-2/400/800-60m

4,250,000đ

4,680,000đ

Máy Tời Nhanh XYS-2/500/1000-60m -8%

Máy Tời Nhanh XYS-2/500/1000-60m

4,750,000đ

5,180,000đ

Máy Tời Đa Năng KCD 200/400-60m 220V -14%
Máy Tời Đa Năng KCD 500/1000-60m 220V -9%
Máy Tời Đa Năng KCD 500/1000-60m 380V -9%
Máy Tời Đa Năng KCD 750/1500-60m 220V -4%
Cẩu Xoay 360 Độ 300kg -21%

Cẩu Xoay 360 Độ 300kg

2,730,000đ

3,460,000đ

Cẩu Xoay 360 Độ 400kg -8%

Cẩu Xoay 360 Độ 400kg

3,380,000đ

3,680,000đ

Cẩu Xoay 360 Độ 500kg -6%

Cẩu Xoay 360 Độ 500kg

3,640,000đ

3,890,000đ

Xe Nâng Tay Cao 1 Tấn -3%

Xe Nâng Tay Cao 1 Tấn

9,500,000đ

9,800,000đ

Xe Nâng Tay Cao 2 Tấn -9%

Xe Nâng Tay Cao 2 Tấn

11,500,000đ

12,600,000đ

Tời Treo PA200-12m -7%

Tời Treo PA200-12m

1,560,000đ

1,680,000đ

Tời Treo PA200-30m -9%

Tời Treo PA200-30m

1,620,000đ

1,780,000đ

Gọi Ngay: 0836963999

slot pulsa